Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

» Läs mer om Lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du en arbetsskadeförsäkring som handläggs av AFA Försäkring. Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal frågar du arbetsgivaren vilka försäkringar som tecknats och som omfattar dig.

» Läs mer om Kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Sjukförsäkringen kan däremot ge ersättning och möjlighet till rehabilitering vid arbetsskada.

Sjukförsäkringen innehåller 4 olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 2 700 kronor per månad i max 36 månader.
  2. Om du före fyllda 58 år uppnår 36 månaders arbetsoförmåga, på grund av sjukdom eller olycksfall, eller om du beviljas hel sjukersättning, kan du få Omställningskapital på maximalt 300 000 kronor.
  3. Ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring och livförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar 

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar och sjukförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. En sjukförsäkring ger ingen ersättning för själva arbetsskadan, men den kan ge ersättning om du blir sjukskriven som en följd av skadan.

Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.