Kollektivavtalade försäkringar

Du som är privatanställd med kollektivavtal har en kollektivavtalad pension som kallas ITP, Industrins och handelns tilläggspension. Under en övergångsperiod finns två olika avdelningar i ITP-avtalet. De är olika beroende på om du är född före eller efter 1979. Är du född senast 1978 består avtalspensionen av dels ITP som är förmånsbestämd, dels ITPK som är en avgiftsbestämd, kompletterande pension där du själv väljer placering (ITPK-valet).

Du som är anställd inom kooperationen följer KTP, Kooperationens tilläggspension och KTPK. De är utformade på samma sätt som ITP och ITPK för födda före 1979.

Är du född 1979 eller senare är avtalspensionen helt avgiftsbestämd.

f9508413rf

Omfattas du av ITP gäller, att om du är född senast 1978 så består avtalspensionen av dels ITP som är förmånsbestämd, dels ITPK som är en avgiftsbestämd pension där du själv väljer placering. (ITP 2). Är du född 1979 eller senare heter avtalspensionen ITP 1 och den är helt avgiftsbestämd.

Omfattas du av KTP gäller istället följande: Är du född senast 1980 består avtalspensionen av dels KTP som är förmånsbestämd, dels KTPK som är en avgiftsbestämd pension där du själv väljer placering. (KTP 2). Är du född 1981 eller senare heter avtalspensionen KTP 1 och den är helt avgiftsbestämd.

Förvaltaren – Alecta – har en informativ webbplats. Avtalspensionen kallas också för tjänstepension. Den kommer att spela en stor roll för din sammanlagda pension.

Läs mer på Lärarförbundets eller Lärarnas Riksförbunds hemsidor.