Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

  1. Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
  2. Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
  3. Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
  4. Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller vissa smittsamma sjukdomar i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande människor, djur eller material.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Du som är statligt anställd omfattas av Personskadeförsäkringen (PSA), som ingår i anställningsavtalet. AFA Försäkring handlägger försäkringen.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Sjukförsäkringen och livförsäkringen kan däremot ge ersättning och möjlighet till rehabilitering vid arbetsskada.

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller fyra olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 2700 kronor per månad i 36 månader
  2. Om du före fyllda 58 år uppnår 36 månaders arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas hel sjukersättning kan du få omställningskapital med maximalt 300 000 kronor.
  3. Ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring och livförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar och sjukförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. En sjukförsäkring ger ingen ersättning för själva arbetsskadan, men den kan ge ersättning om du blir sjukskriven som en följd av skadan. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.