Rehabilitering och anpassning

Rehabilitering syftar till att den som drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom eget förvärvsarbete. Om du blir allvarligt sjuk eller skadad kan rehabilitering och arbetsanpassning vara avgörande för att du ska komma tillbaka till arbetslivet.

Lagstadgade försäkringar

Både arbetsgivaren och försäkringskassan har ansvar för din rehabilitering, men på olika sätt. Du har också själv ett ansvar. Du är skyldig att delta i möten och aktivt medverka i rehabiliteringen.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller inga bestämmelser som endast avser rehabilitering. Men i det fall du är sjukskriven gäller de delar av kollektivavtalet som gäller sjukförmåner.

Läs mer om rehabiliteringsstöd hos AFA Försäkring.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen särskild försäkring för rehabilitering och anpassning. Olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen kan däremot ge viss ersättning och möjlighet till rehabilitering. I olycksfallsförsäkringen finns en möjlighet till att få rehabiliteringstillfällen betalda. Rehabiliteringen får dock inte vara på grund av en arbetsrelaterad skada.

Läs mer om Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring och livförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder sjukförsäkringar som ger dig ersättning vid sjukskrivning. Det är dock få av dessa sjukförsäkringar som innehåller någon ersättning vid rehabilitering. Kolla med ditt försäkringsbolag.