Arbetsskada

Det finns både lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar som gäller vid arbetsskador.

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Läs mer i trygghetspyramiden om vilka typer av ersättningar du kan få för arbetsskadan eller arbetssjukdomen.

Vill du veta vad som händer om du blir sjukskriven kan du läsa mer under sjukdom eller rehabilitering.

Gå vidare genom att välja din anställningsform i menyn.