Begravning

Ersättningar för begravning, gravsättning eller bouppteckning

Avsnittet ”Begravning” omfattar dessa villkorsområden:
– Begravningskostnader
– Ledighet med och utan lön

Begravningskostnader ersätts av lag och/eller avtal endast i vissa fall.

För att kunna närvara vid begravning eller vid gravsättning av urna efter ”nära anhörig”, eller närvara vid bouppteckning efter nära anhörig, kan man i allmänhet få ledigt från arbetet.

Ledighet vid dessa tillfällen kan ses som rådande praxis på arbetsmarknaden, men oavsett om det finns avtal om saken eller ej är det arbetsgivaren som ska besluta ledigheten – innan ledigheten tas ut.

För att få ledighet med lön krävs i allmänhet att kollektivavtalet innehåller sådan regel. Finns ingen sådan reglering är det arbetsgivaren som fattar beslut.

Med ”nära anhörig” avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. Som nära anhörig kan även anses adoptivföräldrar, adoptivbarn, fosterbarn och personer i föräldrars ställe.

För ledighet vid bouppteckning krävs dels släktskap med den avlidne, dels att man är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande företräder dödsbodelägare.

Gå vidare genom att välja din anställningsform i menyn.