Dödsfall – efterlevandeskydd

Ersättningar om någon nära anhörig avlider

Om någon nära anhörig avlider kan du få ekonomisk ersättning. Det kallas efterlevandeskydd och finns i många olika ersättningsformer. Efterlevandeskyddet kan också betalas ut till dina efterlevande om du skulle gå bort.

Om en nära anhörig avlider kan du i vissa fall få ersättning för begravningskostnader, men bara via de lagstadgade försäkringarna, kollektivavtalade försäkringarna och/eller medlemsförsäkringarna. Om du vill ha lön i samband med att du tagit ledigt för en begravning, gravsättning eller bouppteckning måste kollektivavtalet innehålla en sådan regel. Begravning hittar du som en egen rubrik i menyn till vänster.

Läs mer i trygghetspyramiden.

Gå vidare genom att välja din anställningsform i menyn.