Information om ersättning

Här hittar du information om rätt ersättning för just dig. Börja med att välja vilken anställningsform du har i menyn till vänster, för att sedan välja det fall du är intresserad av. Vi har delat in alla fall i olika försäkringsformer; lagstadgade försäkringar, kollektivavtalade försäkringar, medlemsförsäkringar, samt enskilda försäkringar. I vissa fall finns det mycket att ta hänsyn till, i andra fall är det ganska enkelt. Förhoppningsvis kommer dina frågetecken rätas ut och ge dig ny information om hur du kan få bästa möjliga ersättning. Här får du en kort beskrivning av samtliga försäkringsformer:

Enskilda försäkringar

Enskilda försäkringar är försäkringar du tecknar själv. Dessa kan variera i omfång beroende på ditt försäkringsbolag och dina egna val. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer info.

Medlems-försäkringar

Alla nya aktiva och nyexaminerade medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuds anslutning till Lärarförsäkringars grundskydd. Vad som ingår beror på hur gammal du är. Tanken med anslutningen till grundskyddet är att ingen lärare ska komma ut i arbetslivet oförsäkrad.

Kollektivavtalade försäkringar

Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram en trygghet för kommunalt anställda vilket innebär att du som medlem är försäkrad genom kollektivavtalet, för händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen. Detta innebär att det kan finnas pengar att hämta vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller föräldraskap, utöver de ersättningar du får från Försäkringskassan

Lagstadgade försäkringar

Alla svenska medborgare omfattas av ett grundläggande, lagstadgat försäkringsskydd. Dessa försäkringar handhas av Försäkringskassan.