Kommunalt anställd

Är du kommunalt anställd omfattas du av det centrala kollektivavtal som är tecknat mellan med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sveriges Lärare. Det kan också finnas lokala avtal i din kommun eller på din skola, som reglerar till exempel arbetstid och arbetsorganisation.

Anställda i regioner omfattas av samma, centrala kollektivavtal.

Ditt försäkringsskydd består av fyra delar som kompletterar varandra. Här får du en kort beskrivning av samtliga delar:

Enskilda försäkringar

Enskilda försäkringar är försäkringar du tecknar själv. Dessa kan variera i omfång beroende på ditt försäkringsbolag och dina egna val. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer info.
Medlems-försäkringar

Alla nya aktiva och nyexaminerade medlemmar i Sveriges Lärare erbjuds anslutning till Lärarförsäkringars grundskydd. Vad som ingår beror på hur gammal du är. Tanken med anslutningen till grundskyddet är att ingen lärare ska komma ut i arbetslivet oförsäkrad. Kontakta Lärarförsäkringar för ytterligare information.
Kollektivavtalade försäkringar

Sveriges Lärare har förhandlat fram en trygghet för kommunalt anställda vilket innebär att du som medlem är försäkrad genom kollektivavtalet, för händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen. Detta innebär att det kan finnas pengar att hämta vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller föräldraskap, utöver de ersättningar du får från Försäkringskassan.
Lagstadgade försäkringar

Alla svenska medborgare omfattas av ett grundläggande, lagstadgat försäkringsskydd. Dessa försäkringar handhas av Försäkringskassan.