Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller vissa smittsamma sjukdomar i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande människor, djur eller material.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

Kollektivavtalade försäkringar

Genom din anställning omfattas du av en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), vilken handläggs av AFA Försäkring. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun och landsting (TFA-KL) kan ge följande ersättningar:

  • Ersättning för inkomstförlust
  • Ersättning för merkostnader – mot kvitton
  • Ersättning för sveda och värk
  • Ersättning för kvarstående besvär och/eller ärr

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Lärarförsäkringars sjukförsäkring kan däremot ge ersättning om du skulle bli sjukskriven till följd av skadan. Sjukförsäkring innehåller fyra olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 2 700 kronor per månad i 36 månader
  2. Om du före fyllda 58 år uppnår 36 månaders arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas hel sjukersättning kan du få omställningskapital med maximalt 300 000 kronor.
  3. Vid dödsfall före fyllda 58 år utgår ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.