Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller vissa smittsamma sjukdomar i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande människor, djur eller material.
Covid-19 smittbärarpenning – Vid smitta med Corona kan man få smittbärarpenning.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning
Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från 27 december till och med 31 mars 2022. För att ha rätt till ersättning måste du ha fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Coronaersättningar återinförs och kravet på läkarintyg slopas
Regeringen har beslutat att ersättning för karens och ersättning för riskgrupper ska återinföras och gälla under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022. Från och med 7 februari kan du börja ansöka om ersättningarna. Du kommer då även att kunna ansöka retroaktivt för de dagar som passerat från och med 8 december 2021.

Regeringen har även beslutat att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden för anställda med sjuklön för de första 14 dagarna i sjukperioden och för de som ansöker om sjukpenning från

Regeringen har beslutat om att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för deltagare i program hos Arbetsförmedlingen. Den som har varit frånvarande från sitt program på grund av sjukdom och ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får ersättning för den första sjukdagen. Det gäller från den 1 januari till och med den 31 mars  2022.

Läs mer på Försäkringskassan

Arbetsskada vid smitta
Arbetsskadeförsäkringen, både den lagstadgade och den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada TFA (den som administreras av AFA), har inte varit anpassad utifrån en pandemi. I försäkringarna finns en begränsning som säger att försäkringen gäller den som har smittats vid arbete i en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där hon eller han har behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande. Förskollärare men även Lärare ligger väldigt nära den tolkningen men med nuvarande skrivning omfattas de inte. En premioria finns med förslag till riksdagen om förändringar i förordningen, så förbunden uppmanar sina medlemmar att anmäla om man blivit smittad på jobbet. Kommer en förändring till stånd så kommer det att gälla retroaktivt

Det här gäller för arbetsskada när du arbetar hemifrån
Under coronapandemin och även fortsättningsvis kommer många att arbeta hemifrån. Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till. Du hittar information om vad som gäller på AFA.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

På arbetsskadeguiden kan du få vägledning om vilka ersättningar du kan ha rätt till. Klicka här för att komma till guiden.

Kollektivavtalade försäkringar

Genom din anställning omfattas du av en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), vilken handläggs av AFA Försäkring. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun och landsting (TFA-KL) kan ge följande ersättningar:

  • Ersättning för inkomstförlust
  • Ersättning för merkostnader – mot kvitton
  • Ersättning för sveda och värk
  • Ersättning för kvarstående besvär och/eller ärr

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Lärarförsäkringars sjukförsäkring kan däremot ge ersättning om du skulle bli sjukskriven till följd av skadan. Sjukförsäkring innehåller fyra olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 3 600 kronor per månad i 36 månader
  2. Om du före fyllda 59 år uppnår 36 månaders arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas hel sjukersättning kan du få omställningskapital med maximalt 300 000 kronor.
  3. Vid dödsfall före fyllda 59 år utgår ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser så som Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar, cancer, hjärnhinneinflammation, hjärtinfarkt, njursvikt, Multipel skleros, muskeloskeletala sjukdomar, Parkinsons sjukdom, Psoriasis artrit, Reumatoid artrit, Schizofreni, stroke, virussjukdomar i centrala nervsystemet.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.