Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller vissa smittsamma sjukdomar i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande människor, djur eller material.
Covid-19 smittbärarpenning – Vid smitta med Corona kan man få smittbärarpenning.

Från 1 oktober 2021 så upphör flera tillfälliga ersättningar som införts under pandemin. Det gäller bl.a ersättning för karens och undantag för att visa läkarintyg. Där återgår det till det normala dvs. läkarintyg till arbetsgivaren fr.o.m. 8 sjukdagen läkarintyg till försäkringskassan fr.om 15 sjukdagen läs mer på Försäkringskassan.

Du kan också anmäla arbetsskada om du smittas på ditt arbete.

Det här gäller för arbetsskada när du arbetar hemifrån

Under coronapandemin och även fortsättningsvis kommer många att arbeta hemifrån. Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till. Du hittar information om vad som gäller på AFA.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

På arbetsskadeguiden kan du få vägledning om vilka ersättningar du kan ha rätt till. Klicka här för att komma till guiden.

Kollektivavtalade försäkringar

Genom din anställning omfattas du av en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), vilken handläggs av AFA Försäkring. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun och landsting (TFA-KL) kan ge följande ersättningar:

  • Ersättning för inkomstförlust
  • Ersättning för merkostnader – mot kvitton
  • Ersättning för sveda och värk
  • Ersättning för kvarstående besvär och/eller ärr

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Lärarförsäkringars sjukförsäkring kan däremot ge ersättning om du skulle bli sjukskriven till följd av skadan. Sjukförsäkring innehåller fyra olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 3 600 kronor per månad i 36 månader
  2. Om du före fyllda 59 år uppnår 36 månaders arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas hel sjukersättning kan du få omställningskapital med maximalt 300 000 kronor.
  3. Vid dödsfall före fyllda 59 år utgår ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser så som Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar, cancer, hjärnhinneinflammation, hjärtinfarkt, njursvikt, Multipel skleros, muskeloskeletala sjukdomar, Parkinsons sjukdom, Psoriasis artrit, Reumatoid artrit, Schizofreni, stroke, virussjukdomar i centrala nervsystemet.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar dem samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.