Olycksfall

Ett olycksfall är en oförutsedd händelse som kan drabba dig såväl fysiskt som psykiskt. Du kan få ersättning för olyckan, men ersättningen varierar beroende på när och hur olycksfallet sker samt hur allvarligt det är.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Vilka lagar som är tillämpliga för ett olycksfall beror mest på när olycksfallet inträffar, det vill säga om det sker på arbetstid eller fritid.

Olycksfall på arbetstid

Om olycksfallet sker på arbetstid gäller lagen om socialförsäkringsbalken och den lagstadgade sjukförsäkringen.

Till arbetstid räknas:

  • Arbetstid enligt schema.
  • Den tid du åker din vanliga resväg till och från jobbet.
  • Paus i arbetet.
  • Övertid (beordrad eller överenskommen).
  • Tjänsteresa.
  • Förrättning (uppdrag i tjänsten på annan ort).
  • Arbete i hemmet.

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån då man med dagens teknik kan utföra många arbetsuppgifter på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Läs mer på AFA.

f0601158rf

Olycksfall på fritid

Till fritid räknas:

  • Före och efter arbetstid.
  • Raster ingår, till skillnad mot pauser, inte i arbetstiden. På raster får man lämna arbetsplatsen.

Vid olycksfall som leder till sjukskrivning, har du rätt till sjuklön och sjukpenning. Du behöver en enskild försäkring som avser olycksfall på fritiden.

Sjukskrivning efter olycksfall

Om du blir sjukskriven på grund av ett olycksfall gäller samma regler som för andra sjukskrivningar. Se ”Sjukdom”.

Rehabilitering

Se ”Arbetsanpassning” i menyn till vänster.

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtal gäller under arbetstid. De regler som gäller för olycksfall i arbetet behandlas i områdena Arbetsskada och Sjukdom.

Medlemsförsäkringar

Du måste själv se till att du är försäkrad under din fritid. Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring ger dig ett bra skydd även för tiden utanför arbetet och har inga begränsningar för särskilda sporter eller aktiviteter.  Du kan även medförsäkra din partner. Försäkringen omfattar bland annat kostnadsersättningar, vårdersättningar och ersättningar för bestående skador. En fördel jämfört med många andra olycksfallsförsäkringar är att Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring innehåller en krisförsäkringsdel och en rehabiliteringsdel. Läs mer hos Lärarförsäkringar.