Pension

Lagstadgad allmän pension

Lagstadgad allmän pension bygger på livsinkomstprincipen, men endast på inkomster upp till 7.5 inkomstbasbelopp. Om du har eller kommer att få inkomster över taket spelar kollektivavtalade pensioner, vilka kompletterar den allmänna pensionen, stor roll för din framtida pension. Den allmänna pensionen kan bestå av fyra delar: tilläggspension, inkomstpension, premiepension eller garantipension. » Läs mer om lagstadgad allmän pension.

Kollektivavtalad pension

Kommunalt anställda lärare födda 1985 eller tidigare har avtalspension KAP-KL.  Det är en kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. Den gäller alltså även anställda i landsting eller regioner. Den består av två delar. Den ena delen är en avgiftsbestämd ålderspension som du tjänar in från 21 års ålder (tidigast från år 2006). Du väljer själv placering för denna del i ett fondsparande. Den andra delen är en förmånsbestämd pension, som du får om årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp; det vill säga den lönedel som inte berättigar till allmän pension. f9508413rf Den 1 januari 2014 trädde ett helt nytt kollektivavtalat pensionsavtal i kraft. Det heter ”Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension” (AKAP-KL). Detta helt avgiftsbestämda pensionsavtal gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. » Läs mer om kommunal avtalspension.

Medlemsförsäkringar

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tillsammans startat Svenska Lärarfonder. Som medlem erbjuds du ett bra alternativ för den individuella förvaltningen av pensionskapitalet såväl i avtalspension som i premiepensionen. Låga avgifter och god förvaltning ger en god utveckling av pensionsmedlen. Du kan spara i Lärarfonder både för premiepensionen och för den kommunala avtalspensionen.

Enskilda försäkringar

Vill du satsa på eget pensionssparande har du många alternativ. Tryggast är en traditionell pensionsförsäkring där du är garanterad en viss ränta. I pensionsfonder är sparandet placerat i aktier, räntepapper eller en blandning av dessa. Ju större andel aktier desto större risk. Tänk även på att fondens avgifter påverkar utfallet av sparandet. Du bör se över sitt sparande regelbundet. Det är lättare att ta förluster om du har lång spartid. Närmar du dig pensionsåldern är det däremot viktigare att placera ditt kapitalet på ett tryggare sätt.