Pension

Lagstadgad allmän pension

Lagstadgad allmän pension bygger på livsinkomstprincipen, men endast på inkomster upp till 7.5 inkomstbasbelopp. Om du har eller kommer att få inkomster över taket spelar kollektivavtalade pensioner, vilka kompletterar den allmänna pensionen, stor roll för din framtida pension. Den allmänna pensionen kan bestå av fyra delar: tilläggspension, inkomstpension, premiepension eller garantipension. » Läs mer om lagstadgad allmän pension.

Kollektivavtalad pension

Kommunalt anställda lärare födda 1985 eller tidigare har avtalspension KAP-KL.  Det är en kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. Den gäller alltså även anställda i landsting eller regioner. Den består av två delar. Den ena delen är en avgiftsbestämd ålderspension som du tjänar in från 21 års ålder (tidigast från år 2006). Du väljer själv placering för denna del i ett fondsparande. Den andra delen är en förmånsbestämd pension, som du får om årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp; det vill säga den lönedel som inte berättigar till allmän pension.

f9508413rf

Den 1 januari 2014 trädde ett helt nytt kollektivavtalat pensionsavtal i kraft. Det heter ”Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension” (AKAP-KL). Detta helt avgiftsbestämda pensionsavtal gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. » Läs mer på KPA Pension.

Vi lever allt längre, vilket gör att pensionspengarna ska räcka till fler år. Parterna (kommuner och regioner SKR och fackföreningarna på kommunal sektor)  har därför i kollektivavtalsförhandlingar utvecklat ett helt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal som från 1 januari 2023 heter AKAP-KR. För de som tjänar under 7,5 inkomstbasbelopp ökar avsättningen från 4,5 procent till 6 procent.

Att avsättningarna nu ökar är välbehövligt både för att det ska vara attraktivt att arbeta i sektorn och för att höja pensionsnivåerna. Läs mer om förändringarna hos OFR (Offentlighetsanställdas förhandlingsråd)

Vid lön över 7,5 inkomstbasbelopp
Avtalet innebär också en utfasning av förmånsbestämd tjänstepension. Idag har alla anställda 4,5 procent i avsättning. Samtidigt utfasas den förmånsbestämda tjänstepensionen för den del av lönen som överstiger ca 44 000 kr/månad. Övergångsbestämmelser kommer att finnas och mer information kommer inom kort.

Medlemsförsäkringar

Sveriges Lärare har tillsammans startat Svenska Lärarfonder. Som medlem erbjuds du ett bra alternativ för den individuella förvaltningen av pensionskapitalet såväl i avtalspension som i premiepensionen. Låga avgifter och god förvaltning ger en god utveckling av pensionsmedlen. Du kan spara i Lärarfonder både för premiepensionen och för den kommunala avtalspensionen.

Medlemsservice: Pensionsrådgivning
Som en del av din medlemsservice kan Lärarförsäkringar utan kostnad hjälpa dig med både pensionsrådgivning och med att planera för den dag pensionen kommer. Läs mer och se lediga tider på lararforsakringar.se

Lärarförsäkringar erbjuder även digitala pensionsföreläsningar. Du hittar kommande föreläsningar här.

Enskilda försäkringar

Vill du satsa på eget pensionssparande har du många alternativ. Tryggast är en traditionell pensionsförsäkring där du är garanterad en viss ränta. I pensionsfonder är sparandet placerat i aktier, räntepapper eller en blandning av dessa. Ju större andel aktier desto större risk. Tänk även på att fondens avgifter påverkar utfallet av sparandet. Du bör se över sitt sparande regelbundet. Det är lättare att ta förluster om du har lång spartid. Närmar du dig pensionsåldern är det däremot viktigare att placera ditt kapitalet på ett tryggare sätt.

Mer information

minpension.se kan du logga in och se en samlad bild av dina pensioner samt göra pensionsprognoser.