Medlemsförsäkringar

Månatlig ersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kr per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. Ersättningen betalas ut efter en karenstid på 3 månader.

Ersättningsbeloppet är:
Månad 4-12 max 1600 kr/mån
Månad 13-36 max 2700 kr/mån

f9519131rf

Omställningskapital

Om du varit 100 % arbetsoförmögen under 36 månader inom en sammanhängande period av 42 månader, ger sjukförsäkringen dig ett omställningskapital. Omställningskapitalet, ett engångsbelopp, är till en början 300 000 kronor. Beloppet avtrappas från 40 år. Vid fyllda 57 år upphör rätten till ersättning.

Diagnosförsäkring:
Ersättning på 75 000kr vid allvarliga diagnoser.

 

Begravningshjälp:
Om du avlider före 58 år betalar försäkringen 20 000kr till dödsboet.

 

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar den samt hur du anmäler skada hos Lärarförsäkringar.