Arbetslöshet

Om din anställning av någon anledning har upphört fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Det kallas “efterskydd”. Det kan exempelvis gälla om du blir sjukskriven efter det att du lämnat ett jobb. 

I ditt medlemskap i Lärarförbundet/Förbundet Folkhögskollärarna och Lärarnas Riksförbund ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen kompletterar arbetslöshetsersättningen.

Lagstadgade försäkringar

Även om du inte längre är anställd fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Vill du veta hur arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd besöker du:

Lärarnas Arbetslöshetskassa för dig som är medlem i Lärarförbundet.

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa för dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund.

Arbetslöshetskassan Alfa för dig som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett efterskydd fortsätter försäkringen att gälla en viss tid om vissa villkor är uppfyllda.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Dina försäkringar i Lärarförsäkringar är inte kopplade till din anställning utan till ditt medlemskap i Lärarförbundet/SFHL eller Lärarnas Riksförbund.

Så länge som du är medlem i något av lärarförbunden och betalar din försäkringspremie, fortsätter dina försäkringar att gälla oavsett om du går i pension eller blir arbetslös.

Om du avslutar ditt medlemskap i din fackliga organisation kan du under vissa förutsättningar teckna fortsättningsförsäkringar. Kontakta Lärarförsäkringar på telefon 0771-21 09 09.

Enskilda försäkringar

Som enskild individ kan du även välja att teckna försäkring hos annat försäkringsbolag eller i en bank. En sådan försäkring gäller så länge du betalar avgiften. Det spelar ingen roll om är anställd eller inte och därför innehåller dessa försäkringar inte något efterskydd.