Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett ”efterskydd”, fortsätter försäkringen att gälla en viss tid om vissa villkor är uppfyllda.

ITP* respektive KTP** sjukpension

ITP är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan PTK och SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, SIF och SALF. ITP-planen kom till 1960 och är sedan 1974 kollektivavtalad. KTP – Kooperationens tilläggspension är en kollektivavtalad pensionsplan för anställda tjänstemän och medarbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO.

Efterskydd finns

Denna del av ITP-avtalet innehåller ett efterskydd när anställning upphört och sjukfallet inträffar inom tre månader. Avtalet gäller vid sjukdom/skada som nedsätter arbetsförmågan och medför sjukersättning, så länge som anställningen består, dock längst till pension. ITP-avtalet hittar du på www.alecta.se

ITP* respektive KTP** familjeskydd

Efterskydd finns

Denna del av ITP-avtalet innehåller ett efterskydd när anställning upphört och dödsfallet inträffar inom tre månader från det. Avtalet gäller ersättning till efterlevande familj (make/maka och barn) när den anställde avlider. ITP-avtalet hittar du på www.alecta.se f1340718rf

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Efterskydd finns

Efterskydd innebär att du kan anmäla skada och söka ersättning även om din anställning har upphört när skadans (arbetssjukdomens) effekt visar sig (visandedag). Gå till doktorn när du får problem och be att få kopia av journalen, så att du kan kontrollera att läkaren antecknat vilken åkomma/skada du sökt för. Visandedagen – den dag då arbetssjukdomen visar sig – måste ligga före det att du fyllt 65 år. TFA-avtalet hittar du hos AFA Försäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Efterskydd finns

Om du blir arbetslös slutar din arbetsgivare att göra inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts till din pension kommer att förvaltas fram till den dag du går i pension. Efterskyddet innebär att försäkringen gäller när du slutat din anställning. Läs mer vad som gäller här. Av ditt anställningsavtal ska det framgå vilket kollektivavtal som är aktuellt för dig. Är du osäker kontakta din arbetsgivare. Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett ”efterskydd”, fortsätter försäkringen att gälla en viss tid om vissa villkor är uppfyllda.

IT* respektive KTP** sjukpension

ITP är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan PTK och SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, SIF och SALF. ITP-planen kom till 1960 och är sedan 1974 kollektivavtalad. KTP – Kooperationens tilläggspension är en kollektivavtalad pensionsplan för anställda tjänstemän och medarbetare i verksamheter som är medlemmar i KFO.

Efterskydd finns

Denna del av ITP-avtalet innehåller ett efterskydd när anställning upphört och sjukfallet inträffar inom tre månader. Avtalet gäller vid sjukdom/skada som nedsätter arbetsförmågan och medför sjukersättning, så länge som anställningen består, dock längst till pension. ITP-avtalet hittar du på www.alecta.se

ITP* respektive KTP** familjeskydd

Efterskydd finns Denna del av ITP-avtalet innehåller ett efterskydd när anställning upphört och dödsfallet inträffar inom tre månader. Avtalet gäller ersättning till efterlevande familj (make/maka och barn) när den anställde avlider. ITP-avtalet hittar du på www.alecta.se

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Efterskydd finns Efterskydd innebär att du kan anmäla skada och söka ersättning även om din anställning har upphört när skadans (arbetssjukdomens) effekt visar sig (visandedag). Gå till doktorn när du får problem och be att få kopia av journalen, så att du kan kontrollera att läkaren antecknat vilken åkomma/skada du sökt för. Visandedagen – den dag då arbetssjukdomen visar sig – måste ligga före det att du fyllt 65 år. TFA-avtalet hittar du hos AFA Försäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Efterskydd finns

Om du blir arbetslös slutar din arbetsgivare att göra inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts till din pension kommer att förvaltas fram till den dag du går i pension. Efterskyddet innebär att försäkringen gäller när du slutat din anställning. Läs mer vad som gäller här. Av ditt anställningsavtal ska det framgå vilket kollektivavtal som är aktuellt för dig. Är du osäker kontakta din arbetsgivare. Läs mer hos de olika trygghetsråden: TRS, TRR och Kyrkans Trygghetsråd Samt: Omställningsfonden * ITP = Industrins och handelns tilläggspension ** Kooperationens tilläggspension