Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

» Läs mer om Lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du en arbetsskadeförsäkring som handläggs av AFA Försäkring. Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal frågar du arbetsgivaren vilka försäkringar som tecknats och som omfattar dig.

» Läs mer om Kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättningar för arbetsskador. Lärarförsäkringars sjukförsäkringen ger ingen ersättning för själva arbetsskadan, men kan däremot ge månadsersättning om du skulle bli sjukskriven till följd av skadan.

Sjukförsäkringen innehåller 4 olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 3 600 kronor per månad i max 36 månader.
  2. Om du före fyllda 59 år är minst 25 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader kan du få omställningskapital. Det är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor.
  3. Om du avlider före fyllda 59 år utbetalas ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor till dödsboet.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar den samt hur du anmäler en skada på Lärarförsäkringar.se

Enskilda försäkringar 

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt.

Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.