Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar erbjuder dig som förälder eller blivande förälder nedanstående försäkringar.

Gravidförsäkring

Ger en extra trygghet under graviditeten. För föräldrarna gäller försäkringsskyddet från vecka 10 och för barnet från graviditetsvecka 23 fram till att barnet blir 6 månader. Välj mellan kostnadsfri Gravidförsäkring Bas och en utökat Gravidförsäkring Stor.

» Läs mer om Gravidförsäkring

f9508809rf

Barnförsäkring

Många tror att deras barn är tillräckligt försäkrade genom kommunen eller skolan, men så är sällan fallet. Denna försäkring är ofta en olycksfallsförsäkring som i många fall endast gäller under barnens skoltid samt på väg till och från skolan.

Lärarförsäkringars barnförsäkring gäller dygnet runt för alla barn i familjen och den täcker både sjukdom och olycksfall. Den gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år oavsett om barnet bor hemma eller har flyttat hemifrån.

» Läs mer om Barnförsäkring

Barnskyddet i livförsäkringen

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som inträffat under försäkringstiden. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dig som medlem. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

» Läs mer om Barnskydd i livförsäkringen