Kollektivavtalade försäkringar

Du som har en privat arbetsgivare med kollektivavtal, kan utöver sjuklön enligt lag, ha rätt till ytterligare ersättningar under din sjukfrånvaro. Många kollektivavtal ger de anställda en sjuklön som är högre än de 80% av lönen som lagstiftningen anger. Nivån kan dock inte överstiga 90% av lönen. Det är även vanligt att arbetsgivaren betalar ut en kompletterande ersättning till sjukpenningen, under dag 15 till 90 av sjukperioden. Sammanlagda ersättningar från arbetsgivare och Försäkringskassan under sjukfrånvaro: Det bör noteras att inte alla privata arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal, får du inte de kollektivavtalade ersättningarna nedan. Däremot får du sådan ersättning som arbetsgivaren måste betala enligt lag (sjuklön dag 2 – 14) och ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning från dag 15).

Dag 2 – 14

Enligt lag är sjuklönen från arbetsgivaren 80 % av lönebortfallet.

Dag 15 – 90

Ersättningarna för lön upp till basbeloppstaket är dels, sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönebortfallet, från arbetsgivaren enligt kollektivavtal. Ersättningarna för den som har högre lön än basbeloppstaket är ovan nämnda ersättningar och 90 % av den del av lönen som överstiger basbeloppstaket från arbetsgivaren enligt kollektivavtal. f9502957rf

Dag 91 – 360

Ersättningarna för lön upp till basbeloppstaket är dels, sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönebortfallet, från arbetsgivaren enligt endera kollektivavtalet ITP eller KTP. Ersättningarna för den som har högre lön än basbeloppstaket är ovan nämnda ersättningar och 65 % av den del av lönen som överstiger basbeloppstaket enligt endera kollektivavtalet ITP eller KTP.

Dag 361 –

Om du har ersättning från Försäkringskassan ska du kontakta ditt fackförbund för att klara ut om du har kollektivavtalade eller frivilliga försäkringar som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Om du får sjukersättning är den ca 64 % av lönebortfallet (den beräknas på en “antagandelön”) för månadslön under basbeloppstaket från Försäkringskassan. Från ITP- eller KTP-avtalet får du 15 % av lönebortfallet för lön upp till 7,5 prisbasbelopp + 65 % av lönebortfallet för månadslönedel som överstiger 7,5 PBB (från kollektivavtalet). Om försäkringskassan drar in din sjukpenning Om du fått sjukpenning och Försäkringskassan beslutat att dra in sjukpenningen, ska du anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas flera orsaker till att Försäkringskassan drar in sjukpenningen, till exempel:

  • Försäkringskassan anser att du, trots din sjukdom, kan utföra annat arbete, som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Du bör ge din arbetsgivare ett läkarintyg som klargör din arbetsförmåga.
  • Din rehabilitering är genomförd. Likväl kanske du inte kan utföra dina tidigare sysslor. Arbetsgivaren bör då undersöka om han har annat ledigt arbete som du kan utföra. Under tiden bör du få sjuklön (80 % dag 2- 14, 90 % dag 15-90, 80 % från dag 91) från arbetsgivaren. Om slutsatsen, efter genomförd rehabilitering, är att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, finns risk för att arbetsgivaren kan säga upp dig.

Läs mer om försäkringsvillkoren hos Afa Försäkring.