Statligt anställd

Om du har en statlig anställning omfattas du av ett centralt avtal med Statens arbetsgivarverk, ett lokalt avtal mellan myndigheten som du är anställd hos och Sveriges Lärares riksorganisationer/riksföreningar tillsammans med andra berörda förbund samt ett trygghetssystem, som finns formulerat i trygghetsavtalet, TA.

Ditt försäkringsskydd består av fyra delar som kompletterar varandra. Här får du en kort beskrivning av samtliga delar:

Enskilda försäkringar

Enskilda försäkringar är försäkringar du tecknar själv. Dessa kan variera i omfång beroende på ditt försäkringsbolag och dina egna val. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer info.
Medlems-försäkringar

Nästan alla aktiva medlemmar hos Sveriges Lärare har minst en försäkring via Lärarförsäkringar. Vissa har endast inkomstförsäkringen, medans många andra har såväl inkomstförsäkringen som någon eller några av Lärarförsäkringars övriga försäkringar. Kontakta Lärarförsäkringar för ytterligare information.
Kollektivavtalade försäkringar

För dig som är statligt anställd gäller automatiskt det kollektivavtal om bland annat lön och anställningsvillkor som Sveriges Lärare tecknat med Arbetsgivarverket. Alla förmåner och rättigheter enligt kollektivavtalet ingår automatiskt i ditt anställningsavtal.
Lagstadgade försäkringar

Alla svenska medborgare omfattas av ett grundläggande lagstadgat försäkringsskydd. Dessa försäkringar handhas av Försäkringskassan.