Arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som du har råkat ut för i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan också vara en arbetssjukdom på grund av skadlig inverkan i ditt arbete.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

  1. Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
  2. Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
  3. Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
  4. Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller vissa smittsamma sjukdomar i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande människor, djur eller material.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Du som är statligt anställd omfattas av Avtal om ersättning vid personskada (PSA), som ingår i anställningsavtalet. Afa Försäkring handlägger försäkringen.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar har ingen försäkring som specifikt ger ersättning för arbetsskador. Lärarförsäkringars sjukförsäkring ger ingen ersättning för själva arbetsskadan, men kan ge ersättning om du blir sjukskriven till följd av skadan.

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller fyra olika typer av ersättningar:

  1. Månatlig inkomstersättning med maximalt 3 600 kronor per månad i 36 månader
  2. Om du före fyllda 59 år är minst 25 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader kan du få omställningskapital. Det är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor.
  3. Ersättning för begravningshjälp med 20 000 kronor.
  4. Diagnosförsäkring på 75 000 kr vid allvarliga diagnoser.

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor, hur du tecknar den samt hur du anmäler skada på Lärarförsäkringars webbplats

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring kan omfatta en arbetsskada om den gäller dygnet runt. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.