Medlemsförsäkringar

I Lärarförsäkringars livförsäkring väljer du själv den ersättningsnivå som passar din livssituation genom val av belopp. Utan val är ersättningen maximalt 500 000 kronor. Genom att själv välja din livförsäkring kan den maximala ersättningen bli upp till 3 000 000 kronor.  Försäkringsbeloppet minskar fr.o.m 55 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga beloppet. Om du har barn under 20 år minskar inte ersättningen. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dödsboet. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

På Lärarförsärkringar.se hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor och hur du tecknar dem.