Kollektivavtalade försäkringar

För dig som är statligt anställd finns två olika avtal. ”Villkorsavtal” som din arbetsgivare tecknat med OFR och som bland annat gäller om du är medlem i ett TCO-förbund och ”Villkorsavtal-T” som tecknats av Saco och gäller om du är medlem i ett Saco-förbund.

f9500793rf

Inom avtalen finns det möjlighet att teckna lokala avtal i vissa frågor, bland annat denna. Kontrollera därför om det finns ett lokalt avtal som reglerar föräldrapenningtillägg på annat sätt.

När du är tjänstledig med föräldrapenning (ej tillfällig föräldrapenning) kan du under en period få ett tillägg från arbetsgivaren. Reglerna finns i ditt kollektivavtal som du hittar på lärarförbundens hemsidor. Tillägget heter föräldrapenningtillägg.

Läs mer på Sveriges Lärare