Pension

 

f9519127rf

Vad är pension?

Pension är den inkomst du ska leva på efter att du har avslutat ditt yrkesliv med anledning av uppnådd pensionsålder och som tidigast kan börja vid 61 års ålder.

Det svenska pensionssystemet är skattefinaniserat och det finns olika delar i begreppet pension. Den första och största delen är allmän pension, den ansvarar Pensionsmyndigheten för. Du tjänar in till denna i och med att du har en inkomst och betalar skatt samt att du är folkbokförd i Sverige. Den andra delen är tjänstepension/avtalspension som din arbetsgivare bekostar fortlöpande som du arbetar och förutsatt att kollektivavtal finns. Utöver dessa två delar kan du själv aktivt pensionsspara, egen privat pension.

Pension är en viktig inkomst som du kommer att ha under nästan en tredjedel av ditt liv. Systemet idag kräver en del engagemang från dig själv då pengarna annars automatiskt placeras och denna placering kanske inte är det bästa alternativet för just dig. Det är viktigt att under resans gång” ta tempen” på dina pensionspengar för att uppnå så god ekonomi som möjligt då du går i pension. Se även över återbetalningsskydden, en förändrad familjesituation kräver kanske en justering både vad gäller dina pensionsförsäkringar som dina övriga försäkringar. Pension och försäkring är färskvara!

Viktigt att tänka på och vad som kan påverka din framtida pension:

  • se till att jobba så mycket och så länge det är möjligt
  • deltidsarbete ger lägre pension, arbeta helst heltid
  • har du kollektivavtal hos din arbetsgivare?
  • vem som tar ut föräldraledigheten och VAB
  • två parallella deltidsanställningar kan vara mindre fördelaktigt för kommun- och kyrkoanställda med total inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (lönerna får ej slås ihop)
  • förändrad lägre sysselsättningsgrad sista åren i arbetslivet kan påverka tjänstepensionen
  • privatanställda erhåller fyllnadsinbetalning till 65 år vid pensionsavgång efter 62 år och en månad
  • tid och lön – ju längre yrkesliv och desto högre lön ger positiv påverkan och god avkastning förstås!

För att veta mera exakt så kan du fråga din arbetsgivare då avtalen kan vara olika beroende på om du är statligt, privat, kommunalt – eller kyrkoanställd samt vilket år du är född.

Här hittar du dina pensionsuppgifter!

Den allmänna pensionen redovisas i det orange kuvertet som uppdateras varje år. Du kan även logga in på www.pensionsmyndigheten.se och med ditt bank-Id titta på dina uppgifter.

Din tjänstepension kan du se i det utskick som arbetsgivarens pensionsadministratör sänder ut genom (Pensionsvalet, Valcentralen, Collectum osv). Är du osäker så fråga din arbetsgivare.

En god samlad bild ser du även på www.minpension.se.

Läs mer under respektive flik om Allmän pension, Tjänstepension beroende om du är kommunalt, statligt eller privat anställd.