Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta kan du få inkomstersättning. De vanligaste ersättningarna är sjuklön, sjukpenning och sjukersättning. Observera att de skiljer sig från varandra vad gäller belopp och villkor.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Under förutsättning att man inte kan arbeta på grund av sjukdom/skada, får man ersättning för sin löneförlust när man är sjukfrånvarande. För den första sjukdagen för man ingen ersättning (karensdag). Under dag 2 – 14 av sjukfrånvaron betalar arbetsgivaren sjuklön. Och från dag 15 och längst till dag 365 betalar Försäkringskassan sjukpenning.

Om Försäkringskassan bedömer att den sjuke inte kommer att återfå sin arbetsförmåga inom det närmaste kalenderåret, betalar Försäkringskassan sjukersättning istället för sjukpenning. Vid vissa allvarligare sjukdomsfall kan man få fortsatt sjukpenning, respektive ansöka om förlängd sjukpenning.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Du som är statligt anställd har rätt till kollektivavtalad sjuklön när du inte kan jobba på grund av sjukdom. Blir du sjuk måste du anmäla det till din arbetsgivare första dagen. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare. Om du blir sjuk under semester ska du genast anmäla detta till arbetsgivaren. Du kan begära att din semesterledighet omvandlas till sjukfrånvaro.

Sammanlagda ersättningar från arbetsgivare och Försäkringskassan under sjukfrånvaro:

  1. Dag 1 0 kronor (karensdag).
  2. Dag 2 – 14 Enligt lag är sjukönen från arbetsgivaren 80 % av lönebortfallet.
  3. Dag 15 – 90 Ersättningarna för lön upp till basbeloppstaket är dels, sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönen, från arbetsgivaren enligt kollektivavtal. Ersättningarna för den som har högre lön än basbeloppstaket är ovan nämnda ersättningar och 90 % av den del av lönen som överstiger basbeloppstaket från arbetsgivaren enligt kollektivavtal.
  4. Dag 91 – 360 Ersättningen för lön upp till basbeloppstaket är sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan.
    Ersättningarna för den som har högre lön än basbeloppstaket är ovan nämnd ersättning och 80 % av den del av lönen som överstiger basbeloppstaket enligt kollektivavtalet.
  5. Dag 361 – Om du har ersättning från Försäkringskassan ska du kontakta ditt fackförbund för att klara ut om du har kollektivavtalade eller frivilliga försäkringar som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.Vid sjukersättning får du ca 85 % av lönebortfallet för månadslön upp till basbeloppstaket (ca 64 % från Försäkringskassan + 21 % från arbetsgivaren enligt kollektivavtal) + 81 % av lönebortfallet för månadslön som överstiger basbeloppstaket (från arbetsgivaren enligt kollektivavtal).

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Coronaviruset (COVIID-19) – läs mer enligt följande länk
https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/forsakringar/coronavirus—vad-galler/