Kollektivavtalade försäkringar

Karensdagen

När du är sjukfrånvarande endast en del av karensdagen, skall sjukavdrag göras enligt följande:

  • Högst 25 % av arbetstiden ger 25 % av helt sjukavdrag.
  • Mer än 25 % men maximalt 50 % ger 50 % av helt sjukavdrag.
  • Mer än 50 % men maximalt 75 % ger 75 % av helt sjukavdrag.
  • Mer än 75 % ger ett helt sjukavdrag.

Young woman with teacher in lecture hall

Semesterlön

Om du varit sjukfrånvarande färre än 180 dagar under arbetsåret påverkas inte din semesterlön av sjukfrånvaron. Om du har varit sjukfrånvarande mer än 180 dagar under arbetsåret, minskas dina betalade semesterdagar proportionellt.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd.

Om försäkringskassan drar in din sjukpenning

Om du fått sjukpenning och Försäkringskassan beslutat att dra in den, ska du anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas flera orsaker, till exempel:

• Försäkringskassan anser att du, trots din sjukdom, kan utföra annat arbete, som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren bör få ett läkarintyg från dig om din arbetsförmåga.
• Din rehabilitering är genomförd. Likväl kanske du inte kan utföra dina tidigare sysslor. Arbetsgivaren bör då undersöka om han har annat arbete som du kan utföra. Under tiden bör du få sjuklön (77,6 % dag 2- 14, 87,3 % dag 16-90, 77,6 % från dag 91). Om slutsatsen, efter genomförd rehabilitering, är att du inte kan utföra något arbete av betydelse, inträder en möjlighet för arbetsgivaren att säga upp dig av personliga skäl.