Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller månadsersättning, ett omställningskapital och en ersättning för begravningshjälp.

Månatlig ersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kr per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. För kommunalt anställda betalas månadsersättningen ut efter en karenstid om 12 månader.

Student using computers

Omställningskapital

Om du varit 100 % arbetsoförmögen under 36 månader inom en sammanhängande period av 42 månader, ger sjukförsäkringen dig ett omställningskapital. Omställningskapitalet, ett engångsbelopp, är till en början 300 000 kronor. Beloppet avtrappas från 40 år. Vid fyllda 57 år upphör rätten till ersättning.

Diagnosförsäkring

Ersättning på 75 000 kronor vid allvarliga diagnoser.

Ersättning för begravningshjälp

Om du avlider före 58 år betalar försäkringen 20 000 kronor till dödsboet.

Läs mer

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar den samt hur du anmäler skada finns på Lärarförsäkringars webbplats