Föräldraledighet

Inkomstersättningar och försäkringar när du är gravid eller har barn

Om du väntar barn eller just blivit förälder har du oftast rätt till ledighet från jobbet. Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningstillägg eller motsvarande. Gravid- och barnförsäkringen som kan tecknas hos Lärarförsäkringar innebär en extra trygghet för dig från och med att du är gravid fram till dess att barnet eller barnen flyttar hemifrån.

Läs mer i trygghetspyramiden om vilka inkomstersättningar som du har rätt till och vilka försäkringar som du kan teckna för dig och ditt/dina barn.

Gå vidare genom att välja din anställningsform i menyn.