Bröt armen under utelek

Johnny är 35 år och jobbar på en förskola där han är anställd av kommunen. Under en utelek med barnen snubblar Johnny på hala höstlöv och bryter armen. Han ådrar sig en dubbel underarmsfraktur i vänster arm och blir sjukskriven i 4 månader (120 dagar) med 5% bestående invaliditet. Johnnys månadslön är 30 000 kr.

Så här fick han rätt ersättning:
Utöver sitt lönebortfall hade Johnny utgifter på grund av skadan – bland annat taxiresor till och från sjukhuset – som kostade honom 1 500 kronor.

Från försäkringskassan fick Johnny sjukpenning, men ingen arbetsskadeersättning enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen eftersom han tillfrisknade.


Johnny är anställd av en kommun och fick följande ersättning genom sin kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring, TFA-KL:

Från sin TFA-KL försäkring får Johnny

 • Inkomstförlust, efter avdrag för preliminär skatt
  12 462 kr
 • Sveda och värk
  11 000 kr
 • Ersättning för utgifter
  1 500 kr
 • Ersättning för 5 % medicinsk invaliditet
  68 000 kr
 • Totalt
  92 962 kr

Om Johnny hade varit privat eller statligt anställd hade han fått motsvarande ersättning från de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar som gäller för respektive område.

Om Johnny varit privatanställd utan kollektivavtal hade han inte fått någon ersättning alls, utöver sjukpenning.