Huvudvärken blev för mycket

2

Barbro arbetade som förskollärare på en kommunal skola. Men pga av en neurologisk åkomma ådrog hon sig en kronisk huvudvärk vilket medförde att hon inte kunde fortsätta jobba. Som kommunalt anställd hade Barbro den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL som en av sina anställningsförmåner. Från Försäkringskassan fick hon sjukpenning i drygt ett år, varefter de beslutade att hon skulle få sjukersättning från 55 års ålder. År 2020 var Barbros månadslön 33 000 kr.

Så här fick hon rätt ersättning:

Från sin AGS-KL försäkringen får Barbro:

  • Dagersättning dag 91–360
    29 100 kr (107 kr/dag)
  • Månadsersättning till 65 års ålder
    612 000 kr (5 100 kr/mån)
  • Avgiftsbefrielseförsäkring
    (avgifter till avtalspension): 178 200 kr
  • Totalt: 819 300 kr