Medlemsförsäkringar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att du inte skadas under arbetet.

Om du råkar ut för en traumatisk upplevelse – till exempel ersättningsbar olycksfallsskada, hot rån, överfall eller närståendes dödsfall – kan olycksfallsförsäkringens krismoment ge dig upp till tio behandlingstillfällen hos psykolog.
Engångsersättning med 4 000 kr vid våld i hemmet.

Rätten till krisförsäkring gäller inte vid arbetsskador eller arbetssjukdomar.

Läs mer på Lärarförsäkringars webbplats eller ring Lärarförsäkringar på telefon 0771-21 09 09.