Olycksfall

Ersättningar för skada/sjukdom som sker under arbete eller fritid

Ett olycksfall är en oförutsedd händelse som kan drabba dig såväl fysiskt som psykiskt. Du kan få ersättning för olyckan, men ersättningen varierar beroende på när och hur olycksfallet sker samt hur allvarligt det är.

Läs mer i trygghetspyramiden om vilka ersättningar du kan ha rätt till vid olycksfall. Vill du veta vilka regler som gäller för olycksfall i arbetet kan du läsa mer under arbetsskada, sjukdom och rehabilitering.