Privat avtalspension

Du som är privatanställd med kollektivavtal har en kollektivavtalad pension som kallas ITP. Under en övergångsperiod finns två olika avdelningar i ITP-avtalet. De är olika beroende på om du är född före eller efter 1979. Är du född senast 1978 består avtalspensionen av dels ITP som är förmånsbestämd, dels ITPK som är en avgiftsbestämd pension där man själv väljer placering (ITPK-valet).

Du som är anställd inom kooperationen följer KTP och KTPK. De är utformade på samma sätt som ITP och ITPK för födda före 1979.

Är du född 1979 eller senare är avtalspensionen helt avgiftsbestämd.

Du som är privatanställd med kollektivavtal har en kollektivavtalad pension som kallas ITP (eller KTP om du är anställd inom kooperationen). Det finns två olika avdelningar i bägge dessa avtal.

Omfattas du av ITP gäller att om du är född senast 1978 så består avtalspensionen av dels ITP som är förmånsbestämd, dels ITPK som är en avgiftsbestämd pension där du själv väljer placering. (= ”ITP 2”). Är du född 1979 eller senare heter avtalspensionen ”ITP 1” och den är helt avgiftsbestämd. Läs mer i pdf bilagan.

Omfattas du av KTP gäller istället följande: Är du född senast 1980 består avtalspensionen av dels KTP som är förmånsbestämd, dels KTPK som är en avgiftsbestämd pension där du själv väljer placering. (= ”KTP 2”). Är du född 1981 eller senare heter avtalspensionen ”KTP 1” och den är helt avgiftsbestämd. Läs mer i pdf bilagan.

Även förvaltaren – Alecta – har en informativ internetsida. Där kan du dig lära en del bra om din avtalspension. Avtalspensionen kallas också för tjänstepension. Den kommer att spela en stor roll för din sammanlagda pension den dag du ska leva utan att gå till arbetet.

Besök (www.alecta.se) Utöver nyheterna på första sidan – glöm inte menyraden under flikarna högst upp – där kan du fylla i ditt personnummer och logga in med ditt bank-id.