Grundutbildning i kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Utbildning för styrelser och förtroendevalda i Sveriges Lärare med kommunal anställning.

Tid
Tisdagen 5 december kl. 17-00-19.30
Onsdagen den 6 december kl. 09.30-12.00 eller 13.30-16.00

Plats
Online via Teams, välj den dag och tid enligt ovan som passar dig.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig