En anmälan kan göra skillnad

Förslitning i ryggen - Afa Försäkrings trygghetsförsäkringar. En kort film med exempel på vad en anmälan kan betyda för den som råkat ut för en olycka eller blivit sjuk. Informationen gäller för kommuner och regioner.