Rehabiliteringsstödet – ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser