Prisbasbelopp för 2024 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 58 500 kronor för år 2024. Höjningen av prisbasbeloppet gör att taken i bland annat ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.