Om oss

MinTrygghet är ett samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförsäkringar och är till för dig som är lärare, förskollärare, skolledare, eller studie- och yrkesvägledare – oavsett om du är anställd kommunalt, privat eller statligt.

Vårt mål är att du ska känna till ditt försäkringsskydd eftersom du kan ha rätt till ersättning från olika försäkringar och vår ambition är att guida dig till de ersättningar du har rätt till.

Här kan du även läsa om vilka regler och avtal som gäller och vem du ska kontakta för att få ersättning i olika situationer. Till exempel om du blir sjuk eller skadad, om du blir gravid, om du snart går i pension eller om du blir arbetslös.