Kollektivavtalade försäkringar – Afa

En film som beskriver verksamheten Afa Försäkring och hur avtalsförsäkringarna fungerar.