Kollektivavtalade försäkringar – AFA

En film som beskriver verksamheten AFA Försäkring och hur avtalsförsäkringarna fungerar.