Arbetslöshet – efterskydd

Även när du förlorat ditt arbete eller slutat din anställning, fortsätter flera försäkringar att gälla en tid, under vissa förutsättningar.

Om din anställning av någon anledning har upphört fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Det kallas ”efterskydd”. Det kan exempelvis gälla om du blir sjukskriven efter det att du lämnat ett jobb.

I ditt medlemskap i Lärarförbundet, SFHL och Lärarnas Riksförbund ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen kompletterar arbetslöshetsersättningen.

Gå vidare genom att välja din anställningsform i menyn.