Hot och våld

Ersättningar om du har blivit hotad eller misshandlad på arbetet

Hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt och dessvärre vanligt arbetsmiljöproblem. Våld kan innebära fysiskt våld och misshandel eller hot som jämställs med våld. Den som utsätts för en fysisk skada, eller hot om en fysisk skada, kan få långvariga psykiska besvär. Det finns därför särskilda regler för att minska risken att bli utsatt för hot och våld samt för att lindra följderna om du redan har blivit utsatt.

Läs mer i trygghetspyramiden om vilka eventuella ersättningar du kan få vid hot och våld.