Statlig avtalspension

Den statliga avtalspensionen som gäller för lärare heter PA 03 (Pensionsavtal 2003). Den består av två delar: dels en avgiftsbestämd ålderspension, dels en förmånsbestämd pension. Avtalspensionen kompletterar lagpensionen. Avtalspensionens storlek beror på hur många år du har varit anställd, vilken lön du haft och tillväxten i den placering du valt för den avgiftsbestämda pensionsdelen.

Statlig avtalspension

Den statliga avtalspensionen PA 03, består av dels en avgiftsbestämd ålderspension, dels en förmånsbestämd pension. Lön under 30 inkomstbasbelopp är pensionsgrundande.

Avgiftsbestämd pension

a. En del av den avgiftsbestämda pensionen är en individuell pensionsförsäkring till vilken 2,5 % av årslönen sätts från och med 2008. Under åren 2003 – 2007 var avgiften 2,3 %.
Om du tjänat in pension i det tidigare systemet – PA 91 – är den omvandlad till en livränta. Den faller ut när du går i pension.
b. Den andra delen av den avgiftsbestämda pensionen utgörs av 2 % av årslönen som placeras av Kåpan pensioner försäkringsförening (f d FSO, Försäkringsföreningen för det statliga området). Intjänande till Kåpan sker från 23 års ålder från och med 2008 – tidigare gällde intjänande från 28 år.

Förmånsbestämd pension

a. En förmånsbestämd pension i PA 03 är under avveckling. Det är en förmånspension som gäller för lönedelar under 7,5 IBB. Den som är född senast 1942 får 10 % av slutlönen i förmånspension. Den som är född 1943 får 9,5 %. Denna förmånspension trappas på liknande sätt ned till 0 % för den som är född 1973 eller senare.
b. Den andra delen av förmånspensionen i PA 03, bygger på inkomster över 7,5 IBB: För inkomst mellan 7,5 och 20 IBB gäller, för dig som är född senast 1942, gäller att du får 65 % av inkomsten i förmånspension. Är du född efter 1943 trappas procentsatsen ned i en tabell från 64,85 % till 60 % för dig som är född 1973 eller senare.
För inkomst mellan 20 och 30 IBB gäller att pensionsförmånen trappas ned från 32,4 % till 30 % av inkomstskiktet.

En kompletterande del av PA 03 kallas för Kåpan. Du kan läsa nästan allt om din tjänstepension och Kåpan på www.spv.se Det finns också en länk till Kåpans egen webbplats.