Huvudvärken blev för mycket

2

Barbro arbetade som förskollärare på en kommunal skola. Men pga av en neurologisk åkomma ådrog hon sig en kronisk huvudvärk vilket medförde att hon inte kunde fortsätta jobba. Som kommunalt anställd hade Barbro den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL som en av sina anställningsförmåner. Från Försäkringskassan fick hon sjukpenning i drygt ett år, varefter de beslutade att hon skulle få sjukersättning från 55 års ålder. År 2009 var Barbros månadslön 20 000 kr.

Så här fick hon rätt ersättning:

Från sin AGS-KL försäkringen får Barbro:

  • Sjukpenning dag 91–360
    17 753 kr (65 kr/dag)
  • Månadsersättning till 65 års ålder
    360 000 kr (3 000 kr/mån)
  • Avgiftsbefrielseförsäkring
    (avgifter till avtalspension): 84 000 kr
  • Totalt: 461 753 kr