Huvudvärken blev för mycket

2

Barbro arbetade som förskollärare på en kommunal skola. Men pga av en neurologisk åkomma ådrog hon sig en kronisk huvudvärk vilket medförde att hon inte kunde fortsätta jobba. Som kommunalt anställd hade Barbro den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL som en av sina anställningsförmåner. Från Försäkringskassan fick hon sjukpenning i drygt ett år, varefter de beslutade att hon skulle få sjukersättning från 55 års ålder. År 2018 var Barbros månadslön 30 000 kr.

Så här fick hon rätt ersättning:

Från sin AGS-KL försäkringen får Barbro:

  • Dagersättning dag 91–360
    26 600 kr (98 kr/dag)
  • Månadsersättning till 65 års ålder
    498 000 kr (4 150 kr/mån)
  • Avgiftsbefrielseförsäkring
    (avgifter till avtalspension): 162 000 kr
  • Totalt: 686 600 kr