Trafikolyckan orsakade mjukdelsskada

Eva jobbar som idrottslärare. En helg efter att ha besökt en väninna, råkar hon ut för en trafikolycka. Hon drabbas av en mjukdelsskada, blir sjukskriven i 3 månader och ådrar sig en 5 % invaliditet.

Så här fick hon rätt ersättning:

  • Dag 2-14 får Eva sjuklön med 80 % av sin lön från arbetsgivaren.
  • Dag 15-90 får Eva sjukpenning från Försäkringskassan samt sjuklön från sitt kollektivavtal (om hon har en anställning med kollektivavtal).

Eva har dessutom genom Lärarförsäkringar valt både Olycksfallsförsäkring och Sjukförsäkring för medlem. Det innebär att hon också får följande ersättning:

f5420089

Från Olycksfallsförsäkring för medlem

Ersättning för samtliga kostnader tas över från Olycksfallsförsäkring för medlem av den lagstadgade Trafikförsäkringen. Däremot ersätts eventuell invaliditet via Olycksfallsförsäkring för medlem.

  • Invaliditetsersättning vid 42 års ålder 50 000 kr
  • Totalt 50 000 kr
Från Sjukförsäkring för medlem

Inte aktuell eftersom sjuktiden endast är 3 månader vilket ligger inom karensperioden.