Spräckte ryggkotor på isen

Max, 61,  jobbar som grundskollärare. Han har en aktiv livsstil och gillar att vara ute i naturen på sin fritid. Under en långfärdsskridskotur halkar han och spräcker några ryggkotor. Han får ligga i sträck 3 månader på sjukhus, därefter sjukskriven i 1,5 år (540 dagar) och slutligen rehab-behandling ytterligare 3 månader efter sjukskrivning. Han får en 13% bestående invaliditet.

Så här fick han rätt ersättning:

Dag 2-14 får Max sjuklön med 80 % av sin lön från arbetsgivaren.

Dag 15-90 får Max sjukpenning från Försäkringskassan samt sjuklön från sitt kollektivavtal (om han har en anställning med kollektivavtal).

Dag 91-360 får han – om han är anställd med kollektivavtal – kompletterande ersättning från sin kollektivavtalade sjukförsäkring (AGS-KL, ITP sjukpension eller PSA).

Max har genom Lärarförsäkringar valt Olycksfallsförsäkring för medlem. Det innebär att han också får följande ersättningar:

 • Olycksfallsersättning
  1 000 kr
 • Akutersättning t om dag 30
  3 000 kr (100 kr / dag)
 • Akutersättning dag 31-92
  2 013 kr (33 kr / dag)
 • Sjukhusvistelse dag 1-92
  18 400 kr (200 kr / dag)
 • Kroppsskadeersättning
  3 000 kr
 • Invaliditetsersättning vid 61 års ålder
  94 900 kr
 • Totalt
  122 313 kr

Max har dessutom genom Lärarförsäkringar valt sjukförsäkring för medlem. Det innebär att han också får följande ersättningar:

Om Max har en anställning med kollektivavtal får han efter 360 dagars karens 1500 kr i månadsersättning i 6 månader, totalt 9 000 kr.

Den långa karenstiden beror på att den kollektivavtalade försäkringen ger ersättning för dag 91-360.

Om Max inte har en anställning med kollektivavtal får han efter 90 dagars karens 1500 kr i månadsersättning i 15 månader, totalt 22 500 kr.

Den kortare karenstiden beror på att ingen kollektivavtalad försäkring ger ersättning under perioden dag 91-360.