Halkade på bion

Roger arbetar som kemilärare på en kommunal gymnasieskola. En kväll skulle han gå på bio med sina vänner. Tyvärr hade någon spillt kaffe i entrétrappan. Och Roger hade sådan otur att han halkade och bröt benet. Han blev sjukskriven på heltid i 7,5 månader (225 dagar). Rogers månadslön är 35 000 kr. Så här fick han rätt ersättning:

  • Sjukdag 2–14, fick Roger sjuklön med 80 % av lönen från sin arbetsgivare, enligt bestämmelse i lag.
  • Sjukdag 15–90 fick Roger sjukpenning från Försäkringskassan samt sjuklön från sitt kollektivavtal.
  • Sjukdag 91–225 fick Roger utöver sin sjukpenning, också en dagpenning från sin kollektivavtalade sjukförsäkring, som heter AGS-KL.

f0601158rf Ersättning från kollektivavtal, utöver lagstadgade sjukförmåner:

  • Sjuklön dag 15-90 15 700 kr (206 kr/dag)
  • Sjuklön dag 91-225 12 300 kr (91 kr/dag)
  • Dagersättning AGS-KL dag 91-225 13 900 kr (103 kr/dag)
  • Totalt 41 900 kr