Kollektivavtalade försäkringar

När ska ansökan göras?

Arbetsskador ska anmälas så nära skadetillfället som möjligt. De ska anmälas till både Försäkringskassan och Afa Försäkring. Du kan göra din anmälan antingen på afaforsakring.se eller på pappersblankett. Anmälningsblanketter kan du också få från din arbetsgivare, ditt fackförbund, Försäkringskassan och Afa Försäkring. På blanketten ska din arbetsgivare skriva under din anmälan innan du skickar den till Afa Försäkring. OBS: Arbetsgivaren intygar endast din anställning och tar inte ställning till din redogörelse för arbetsskadan.

f9502957rf

När betalar Afa Försäkring ut ersättning?

Afa Försäkring och Försäkringskassan har samma arbetsskadebegrepp. Hanteringen är däremot olika för olycksfall och arbetssjukdom. Afa Försäkring prövar självständigt alla anmälningar om olycksfall i arbetet. Arbetssjukdom prövar Afa Försäkring om de är godkända av Försäkringskassan eller om de finns på den sk ILO listan.

Vållandeprövning (att arbetsgivare som tecknat TFA/TFA-KL vållat arbetsskadan)

Gällande vållandeprövning läs mer på följande länk och kontakta din fackliga företrädare hos https://www.afaforsakring.se/ (https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/forsakringshandbok-kommun-landsting/arbetsskada/vallande/)

Läs mer hos Afa Försäkring.