Lagstadgade försäkringar

Vilka lagar som är tillämpliga för ett olycksfall beror mest på när olycksfallet inträffar, det vill säga om det sker på arbetstid eller fritid.

Olycksfall på arbetstid

Till arbetstid räknas:
• Arbetstid enligt schema.
• Den tid du åker din vanliga resväg till och från jobbet.
• Paus i arbetet.
• Övertid (beordrad eller överenskommen).
• Tjänsteresa.
• Förrättning (uppdrag i tjänsten på annan ort).

Om olycksfallet sker på arbetstid gäller lagen om socialförsäkringsbalken och den lagstadgade sjukförsäkringen.

Olycksfall på fritid

Till fritid räknas:
• Före och efter arbetstid.
• Raster ingår, till skillnad mot pauser, inte i arbetstiden. På raster får man lämna arbetsplatsen.

Vid olycksfall som leder till sjukskrivning, har du rätt till sjuklön och sjukpenning. Du behöver en enskild försäkring som avser olycksfall på fritiden.

Student using computers

Sjukskrivning efter olycksfall

Om du blir sjukskriven på grund av ett olycksfall gäller samma regler som för andra sjukskrivningar. Se Sjukdom.

Rehabilitering

Se Rehabilitering och anpassning.