Olycksfall

Ett olycksfall är en oförutsedd händelse som kan drabba dig såväl fysiskt som psykiskt. Du kan få ersättning för olyckan men ersättningen varierar beroende på när och hur olycksfallet sker samt hur allvarligt det är.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

Vilka lagar som är tillämpliga för ett olycksfall beror mest på när olycksfallet inträffar, det vill säga om det sker på arbetstid eller fritid. Om olycksfallet sker på arbetstid gäller socialförsäkringsbalken (2010:110) och den lagstadgade sjukförsäkringen. Vid olycksfall som leder till sjukskrivning har du rätt till sjuklön och sjukpenning (läs mer om detta under händelsen “Sjukdom”). Du behöver en enskild försäkring som avser olycksfall på fritiden. Om du blir sjukskriven på grund av ett olycksfall gäller samma regler som för andra sjukskrivningar.

Vilka lagar som är tillämpliga för ett olycksfall beror mest på när olycksfallet inträffar, det vill säga om det sker på arbetstid eller fritid.

f9522099rf

Olycksfall på arbetstid

Till arbetstid räknas:
• Arbetstid enligt schema.
• Den tid du åker din vanliga resväg till och från jobbet.
• Paus i arbetet.
• Övertid (beordrad eller överenskommen).
• Tjänsteresa.
• Förrättning (uppdrag i tjänsten på annan ort).

Om olycksfallet sker på arbetstid gäller lagen om socialförsäkringsbalken och den lagstadgade sjukförsäkringen.

Olycksfall på fritid

Till fritid räknas:
• Före och efter arbetstid.
• Raster ingår, till skillnad mot pauser, inte i arbetstiden. På raster får man lämna arbetsplatsen.

Vid olycksfall som leder till sjukskrivning, har du rätt till sjuklön och sjukpenning. Du behöver en enskild försäkring som avser olycksfall på fritiden.

Sjukskrivning efter olycksfall

Om du blir sjukskriven på grund av ett olycksfall gäller samma regler som för andra sjukskrivningar. Se ”Sjukdom”.

Rehabilitering

Se ”Rehabilitering och anpassning”.

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtal gäller under din arbetstid. De regler som gäller för olycksfall i arbetet behandlas i områdena och Arbetsskada och Sjukdom. För mer information, se Sveriges Lärare.

Medlemsförsäkringar

Du måste själv se till att du är försäkrad under din fritid. Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring ger dig ett bra skydd även för tiden utanför arbetet och har inga begränsningar för särskilda sporter eller aktiviteter. Det innebär att den täcker alla olycksfall oavsett om du trampar snett eller hoppar fallskärm. Du kan även medförsäkra din partner. Försäkringen omfattar bland annat kostnadsersättningar, vårdersättningar och ersättningar för bestående skador. En fördel jämfört med många andra olycksfallsförsäkringar är att Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring innehåller en krisförsäkringsdel och en rehabiliteringsdel.

Läs mer hos Lärarförsäkringar.