Privat anställd

När du arbetar på en fristående skola eller förskola är det viktigt att ta reda på om företaget har kollektivavtal och vilka som är avtalsbärande parter. Prata med din arbetsgivare eller kontakta din fackliga organisation så får du hjälp.

Ditt försäkringsskydd består av fyra delar som kompletterar varandra. Här får du en kort beskrivning av samtliga delar:

Enskilda försäkringar

Enskilda försäkringar är försäkringar du tecknar själv. Dessa kan variera i omfång beroende på ditt försäkringsbolag och dina egna val. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer info.
Medlemsförsäkringar

Som medlem i Sveriges Lärare kan du teckna de medlemsförsäkringar som erbjuds av Lärarförsäkringar. Medlemskapet i förbundet innebär dessutom att du omfattas av en inkomstförsäkring, som kompletterar ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Kontakta Lärarförsäkringar för ytterligare information.
Kollektivavtalade försäkringar

Lärarnas fackliga organisationer har via Lärarnas Samverkansråd kollektivavtal med till exempel Arbetsgivaralliansen, Almega Tjänsteföretagen, KFO, KFS och Folkbildningsförbundet.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du en arbetsskadeförsäkring som handläggs av Afa Försäkring. AfaFörsäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar Afa Försäkring anställda inom den privata sektorn samt anställda inom kommuner, landsting, regioner och Pacta-företag. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Saknas kollektivavtal så gäller de regleringar som gjorts i det enskilda anställningsavtalet. Det är därför viktigt, att det som vanligtvis regleras i ett kollektivavtal, istället skrivs in och regleras i det enskilda anställningsavtalet. Du kan vända dig till ditt förbund för råd och stöd.

Lagstadgade försäkringar

Alla svenska medborgare omfattas av ett grundläggande lagstadgat försäkringsskydd. Dessa försäkringar handhas av Försäkringskassan.