Föräldraledighet

Om du väntar barn eller just blivit förälder har du oftast rätt till ledighet från jobbet. Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningstillägg eller motsvarande.

Lagstadgade försäkringar

Som förälder har du i flera fall rätt att vara ledig från arbetet. Flertalet föräldraledigheter sker med ersättning från Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som svarar på dina frågor om de ersättningarna. » Läs mer om Lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

I många kollektivavtal finns regler som ger de anställda rätt till ett tillägg vid föräldraledighet. Tillägget kompletterar den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan du alltså ha rätt till tillägget. Du behöver veta vilket kollektivavtal som gäller för din anställning. » Läs mer om Kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringar erbjuder dig som förälder eller blivande förälder dessa försäkringar: Gravidförsäkring, Barnförsäkring och Barnskydd i Livförsäkringen » Läs mer om Medlemsförsäkringar

Enskilda försäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder barnförsäkringar och i vissa fall även försäkringar för havandeskap. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.